Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng, T. 20, S. 20 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ANTEN MIMO ĐA BĂNG SỬ DỤNG CẤU TRÚC HÌNH BÁN NGUYỆT KÉP CHO ỨNG DỤNG 5G BĂNG TẦN MILIMET

Duong Thi Thanh Tu, Le Thi Cam Ha, Vu Van Yem, Nguyen Tuan Ngoc, Tran Hung Anh

Tóm tắt


Anten 5G băng tần milimet tuy kích thước nhỏ nhưng lại yêu cầu băng thông rộng, hệ số khuếch đại cao, hiệu suất bức xạ tốt để có thể cung cấp tốc độ truyền tải dữ liệu lớn, đáp ứng được yêu cầu truyền thông 4.0. Nội dung bài báo đề xuất cấu trúc anten MIMO 4x4 đa băng hình bán nguyệt kép, đạt băng rộng, dễ dàng tối ưu tần số cộng hưởng, ứng dụng cho truyền thông băng tần milimet. Bên cạnh đó, anten còn sử dụng thêm cấu trúc dải chắn băng tần EBG hình tròn nhằm  nâng cao độ cách ly khi các anten đơn đặt sát cạnh nhau không có khoảng cách. Sử dụng vật liệu Roger RT5880, anten đạt kích thước bức xạ nhỏ gần 15 mm2, hoạt động tại ba băng 28 GHz, 38 GHz và 43 GHz của truyền thông di động 5G băng tần milimet với độ rộng băng thông tương ứng 7.14%, 9.74% và 24.84%. Các kết quả đề xuất đều được thực hiện trên phần mềm mô phỏng đã được thương mại hóa CST

Toàn văn: PDF

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng, Trường Đại học Điện lực, 235 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội