Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng, T. 20, S. 20 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU SỐ HÓA HỆ TRUYỀN ĐỘNG BÁM ĐIỀU KHIỂN QUAY KÊNH TẦM VÀ HƯỚNG CÁC TỔ HỢP CƠ KHÍ

Nguyễn Ngoc Tuấn, Bùi Đức Cường, Phạm Đức Trung

Tóm tắt


Bài báo trình bày việc thiết kế hệ thống truyền động bám cải tiến ЭCП-57 điều khiển bệ pháo phòng không 57 với hệ thống điều khiển số, sử dụng động cơ chấp hành BLDC. Mô hình hệ truyền động bám cải tiến được mô phỏng trên Matlab/Simulink và thử nghiệm trên mô hình vật lý. Bộ điều khiển được xây dựng dựa trên chip lập trình DSPIC. Kết quả mô phỏng và kết quả thử nghiệm trên  mô hình hệ truyền động ЭCП-57 kênh hướng đã minh chứng cho các tính năng bộ điều khiển được thiết kế. 

Toàn văn: PDF

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng, Trường Đại học Điện lực, 235 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội