Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng, T. 20, S. 20 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

GIẢM TỔN THẤT CÔNG SUẤT CHO XUẤT TUYẾN TRUNG THẾ BẰNG BIỆN PHÁP BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG THEO ĐỒ THỊ PHỤ TẢI NGÀY SỬ DỤNG THUẬT TOÁN DI TRUYỀN

Nguyễn Anh Minh, Trần Anh Tùng

Tóm tắt


Bài báo này giới thiệu kết quả nghiên cứu tính toán tối ưu dung lượng công suất phản kháng cần bù căn cứ theo đồ thị phụ tải ngày của xuất tuyến 472E1.13 thuộc Công ty Điện lực Đống Đa. Đồ thị phụ tải điển hình của các ngày làm việc và cuối tuần trong mùa hè và mùa đông 2018 thu thập từ hệ thống đo xa được sử dụng làm cơ sở dữ liệu để tính toán. Thuật toán di truyền được ứng dụng để tối ưu dung lượng bù tại các trạm biến áp trên xuất tuyến 472E1.13 theo hàm mục tiêu tổn thất công suất cực tiểu. Kết quả tính toán chỉ ra rằng tổn thất công suất trên toàn xuất tuyến giảm được trung bình 5% so với hiện trạng bù khi dung lượng bù tại các trạm biến áp được tối ưu hóa. Từ đó, phương thức vận hành của các bộ tụ bù có thể được hiệu chỉnh một cách phù hợp theo phụ tải để giảm tổn thất trên lưới điện phân phối. 

Toàn văn: PDF

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng, Trường Đại học Điện lực, 235 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội