Liên hệ tạp chí

Địa chỉ gửi thư

171 Phan Đăng Lưu, Kiến An, Hải Phòng

Đầu mối

Vũ Thị Thu Huyền
Biên tập viên
Đại học Hải Phòng
171 Phan Đăng Lưu, Kiến An, Hải Phòng
Điện thoại: 0919105968
Email: huyenvtt@dhhp.edu

Hỗ trợ

Lê Thị Hoa
Điện thoại: 0988770553
Email: lehoa70@vista.gov.vn