Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hải Phòng: Chuyên san Kinh tế và Kỹ thuật - Công nghệ, S. 34 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU CÁC SỰ CỐ THƯỜNG GẶP VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC KHI THI CÔNG CỌC LY TÂM ỨNG SUẤT TRƯỚC

Trần Thị Phương Lan

Tóm tắt


Cọc bê tông ly tâm ứng suất trước là cọc được chế tạo với bê tông mác cao từ 60Mpa đến 85 Mpa trong nhà máy, với dây chuyền công nghệ cao. Mặc dù được thiết kế, tính toán và công tác chuẩn bị thi công kỹ lưỡng, nhưng các sự cố khi thi công vẫn có thể xảy ra do các nguyên nhân chủ quan và khách quan. Trên cơ sở thực tế thi công, bài báo đưa ra một số sự cố thường gặp và giải pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng của công trình khi sử dụng phương án cọc ly tâm ứng suất trước.

Toàn văn: PDF