Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hải Phòng: Chuyên san Kinh tế và Kỹ thuật - Công nghệ, S. 34 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NHÁM BỀ MẶT TỚI CHẤT LƯỢNG LÀM VIỆC CỦA Ổ KHÍ TRONG DẪN ĐỘNG CHÍNH XÁC

Tạ Thị Thúy Hương

Tóm tắt


Ổ khí được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị chính xác và máy móc công
nghiệp. Trong quá trình chế tạo các chi tiết của ổ (đệm khí và trục quay), bên cạnh việc đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật cần thiết để ổ hoạt động như: lực nâng, độ cứng thì nhám bề mặt là một yếu tố quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng làm việc của ổ khí. Bài báo trình bày một số kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của nhám bề mặt và xác định độ nhám cần thiết cho quá trình khởi động và khe hở khí của ổ khi làm việc