S. 34 (2019)

Tạp chí Khoa học 34(7/2019)

Mục lục

Bài viết

TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở VIỆT NAM: VAI TRÒ CỦA CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH GIÁO DỤC Tóm tắt PDF PDF
Nguyễn Thị Thúy Hồng 3
PORT GOVERNANCE: A GENERAL RESEARCH AND CASE STUDY IN VIETNAM Tóm tắt PDF PDF
Hoàng Thị Lịch 12
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG TRONG VIỆC SỬ DỤNG THẺ ATM Tóm tắt PDF PDF
Phan Thị Nghĩa Bình 20
PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH KHỞI NGHIỆP DU LỊCH TRẢI NGHIỆM KHẢ NĂNG SINH TỒN TẠO TÁC ĐỘNG XÃ HỘI Ở HẢI PHÒNG Tóm tắt PDF PDF
Cao Thị Vân Anh, Nguyễn Việt Anh 31
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CÂY GẮM (GNETUM MONTANUM MARKGR) Tóm tắt PDF
Vũ Thị Lan Phương 45
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘC TÍNH CỦA SẢN PHẨM CHÁY SINH RA TRONG QUÁ TRÌNH ĐỐT CHÁY VẬT LIỆU NHỰA Tóm tắt PDF PDF
Khúc Quang Trung, Đỗ Minh Thảo, Đặng Sỹ Lân 51
ỨNG DỤNG CỌC KHOAN NHỒI ĐƯỜNG KÍNH NHỎ TRONG THI CÔNG TẦNG HẦM CÁC CÔNG TRÌNH XÂY CHEN Ở NHỮNG THÀNH PHỐ LỚN Tóm tắt PDF PDF
Nguyễn Thị Kim Thịnh 58
NGHIÊN CỨU CÁC SỰ CỐ THƯỜNG GẶP VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC KHI THI CÔNG CỌC LY TÂM ỨNG SUẤT TRƯỚC Tóm tắt PDF
Trần Thị Phương Lan 68
ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU TRỰC TUYẾN CHO CÁC HỆ PHI TUYẾN LIÊN TỤC Tóm tắt PDF PDF
Vũ Văn Tú, Nguyễn Thị Thu Hiền 77
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NHÁM BỀ MẶT TỚI CHẤT LƯỢNG LÀM VIỆC CỦA Ổ KHÍ TRONG DẪN ĐỘNG CHÍNH XÁC Tóm tắt
Tạ Thị Thúy Hương 88
PHƯƠNG PHÁP TÌM KIẾM THEO TIA TÌM PHẦN TỬ CHUNG CỦA TẬP NGHIỆM BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN VÀ TẬP ĐIỂM BẤT ĐỘNG CỦA ÁNH XẠ KHÔNG GIÃN Tóm tắt PDF PDF
Đỗ Duy Thành 95
VẤN ĐỀ DUY NHẤT CỦA HÀM PHÂN HÌNH ĐỐI VỚI CÁC CẶP ĐIỂM Tóm tắt PDF PDF
Nguyễn Thị Thu Hằng 105