Liên hệ tạp chí

Địa chỉ gửi thư

38, Hàng Chuối, Hà Nội
38 Hang Chuoi str,
Hanoi,
Vietnam

Đầu mối

Nguyễn Thị Phương Chi, PhD
Vice Editor-in-Chief
38, Hàng Chuối, Hà Nội
38 Hang Chuoi str,
Hanoi,
Vietnam
Điện thoại: +84-4-8212569
Email: tapchincls@hn.vnn.vn; tapchincls@gmail.com

Hỗ trợ

Sioux Cumming
Điện thoại: +44-1865-249909
Email: scumming@inasp.infoTạp chí Nghiên cứu Lịch sử / Historical Studies ISSN: 0866-7497

VietnamJOL is supported by INASP